en
Referencie
Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce Osturňa
SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
SO 02 Rekonštrukcia chodníkov
SO 03 Oprava verejných priestranstiev
SO 03 L1 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene pred obecným úradom
SO 03 L2 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene pred cintorínom
SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!