en
Referencie
Rekonštrukcia a revitalizácia parkov v Meste Košice: Komenského park Západ a Mestský park
Realizované ako člen združenia. Išlo a rekonštrukciu Komenského parku Západ a Mestského parku.

Komenského parku Západ: spevnené plochy - asfaltové, dlaždené a mlátové. Sadové úpravy. Verejné osvetlenie a NN prípojky s odbernými zariadeniami. Fontána a rozvody úžitkovej vody. Oplotenie. Mobiliár ako napr. lavičky, odpadové koše, informačná tabuľa.

Mestský park: spevnené plochy - plocha zo žulových kociek, rezaných. Sadové úpravy. Obnova vodnej plochy - technológia fonátny. Jazierko. Oprava mostíka na Podtatranského ul.
ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!