portfolio

Demolačné práce

ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!

V rámci rozšírenia služieb v oblasti nakladania so stavebnými odpadni sme doplnili našu ponuku strojnými mechanizmami pre demoláciu.

Zabezpečujeme kompletné služby od demolácie objektu, cez spracovanie odpadu až po jeho spätné využitie v stavebníctve. Všetky práce realizujeme v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a v zmysle Vyhlášok MŽP SR (Vyhláška č. 365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška č. 371/2015 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhláška č. 366/2015 MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti)

 • Technológia búrania hydraulickými drviacimi čeľusťami a búracími kladivami.
 • Úspora nákladov oproti bežnému búraniu.
 • Maximálna bezpečnosť pri búraní.
 • Maximálna presnosť búrania.
 • Tichá, rýchla a neobmedzená prevádzka.
 • Demolácia jednotlivých častí budov, bez porušenia statiky.

Ponúkame:

 • Demolácia objektov zo železobetónových konštrukcií.
 • Demolácia objektov zo železných konštrukcií.
 • Demolácia objektov z betónových konštrukcií.
 • Demolácia továrenských komínov.
 • Demolácia rozsiahlych priemyselných komplexov.

Rýchle kontakty

Centrála
 • 041/500 40 23
 • erpos@erpos.sk
Ing. Martin Grečnár
 • 0903 559 697
 • martin.grecnar@erpos.sk
Ak máte otázky, sme Vám k dispozícii.
Všetky kontakty