background
ERPOS®

O spoločnosti

Váš stavebný partner!

Spoločnosť
ERPOS, spol. s r. o.
bola založená
6. 7. 1993.

1538

Realizovaných projektov a stavieb

Hlavným zameraním od nášho vzniku je uskutočňovanie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb. Od drobných stavieb, rekonštrukcií a opráv sme sa vďaka odborným a spoľahlivým pracovníkom v danom obore prepracovali k realizácii rodinných domov, priemyselných a občianskych stavieb väčšieho rozsahu.

Od začiatku činnosti vykonávame opravy, rekonštrukcie a novostavby koľajových stavieb. V tomto špecifickom obore majú naši zamestnanci dlhoročné skúsenosti pri montážach konštrukcií koľajových tratí. Postupom času sme pristúpili k realizácii pozemných komunikácií, spevnených plôch, parkovísk a chodníkov, žeriavových dráh. Máme skúsenosti s výstavbou inžinierskych konštrukcií a mostov. Spomenuté činnosti vykonáva spoločnosť ako vrchný dodávateľ aj ako subdodávateľ. Postupným rozrastaním sa rozširovala činnosť spoločnosti a v roku 1997 sme otvorili veľkoobchod so stavebným materiálom. V roku 2001 sme sprevádzkovali vlastnú betonárku a začali s výrobou betónu.

S ohľadom na ochranu životného prostredia a na základe skúseností s možnosťou využitia stavebných odpadov sme rozšírili činnosti o zber a recykláciu stavebných odpadov, búracie a demolačné práce. V rámci stavebného procesu vykonávame inžiniersku činnosť.

V roku 2008 bola spoločnosť certifikovaná podľa STN EN ISO 14 001:2005 – systém enviromentálneho manažérstva a OHSAS 18 001:1999 – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zavedením integrovaného manažerského systému spoločnosť sleduje zvyšovanie kvality svojich služieb a vedie krok s poprednými spoločnosťami na slovenskom trhu.

V roku 2010 sme sprevádzkovali lom Baranová v katastrálnom území mesta Rajec. O rok neskôr v 2011 sme sa stali zakladajúcim členom Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov.

Ing. Gašperec Ľubomír - konateľ spoločnosti

about
Voľné pracovné pozície
  • Pozemné staviteľstvo
  • Inžinierske staviteľstvo
  • Výroba kameniva
  • Demolačné práce
  • Stavebný dozor
  • Stavebniny
  • Výroba betónu
  • Doprava a mechanizácia
  • Skládka stavebného odpadu a recyklácia
Naše referencie