portfolio

Inžinierské staviteľstvo

ERPOS - VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o. realizuje v oblasti inžinierskych a dopravných stavieb.

Rozsah prác, ktoré realizujeme v ooblasti inžinierskych stavieb:

 • komplexné rekonštrukcie železničného zvršku
 • výstavba ciest a miestnych komunikácií
 • revitalizácia námestí miest a obcí, revitalizácia parkov
 • výstavba mostov menších rozpätí a priepustov
 • výstavba vodovodov, kanalizácií a ČOV
 • výstavba a rekonštrukcia žeriavových dráh

Rýchle kontakty

Centrála
 • 041/500 40 23
 • erpos@erpos.sk
Juraj Pistovčák
 • 0911 627 217
 • juraj.pistovcak@erpos.sk
Ing. Juraj Zemančík
 • 0903 501 576
 • juro.zemancik@erpos.sk
Ak máte otázky, sme Vám k dispozícii.
Všetky kontakty